Uutisia

_______________________________________________________________________________

GDPR (General Data Protection Regulation) eli Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tiukensi henkilötietojen käsittelyvaatimuksia 25.5.2018 alkaen. Samalla se loi aivan uusia velvoitteita kaikille rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille. Asetuksen tarkoituksena on parantaa perusoikeuksiin kuuluvaa henkilötietojen suojaa EU-kansalaisilla. Asetus koskee kaikkia organisaatioita mm yrityksiä, säätiöitä, seuroja, joilla on henkilörekisteri ja jotka käsittelevät henkilötietoja. Asetus koskee myös sähköisiä rekistereitä sekä dataa, jonka perusteella ihminen voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Mm. yhteyshenkilön nimi laskutusohjelmassa, henkilöiden nimet ja osoitteet palkkatiedoissa tai jäsenrekistereissä ja vaikka vain nettisivuilta kerättävät lokitiedot (ID-tunnistettavuus) käsittävät kaikki rekisterin tunnusmerkit, joita EU-tietosuoja-asetus koskee.

Yrityksen tulee varmistaa henkilötietojenkäsittelyn turvallisuuden, luotettavuuden, vikasietoisuuden, eheyden ja suojauksen toteutuminen. Yrityksille on osoitusvelvollisuus, miten henkilötietoja on turvallisesti käsitelty lain asetuksen vaatimuksia noudattaen. 

EU:n tietosuoja-asetuksen rikkominen on sanktioitu huomattavilla sakoilla. Säädöstä rikkovan sakko voi olla 20 miljoonaa euroa tai neljä prosenttia maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Huolehditaan siis rekisterinpitäjinä ja henkilötietojen käsittelijöinä, että käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

_______________________________________________________________________________

GDPR meillä tilitoimistossa

Noudatamme kaikissa toimissamme kansallisen ja Euroopan unionin asetuksien ja lakien vaatimuksia. Meillä on aina kiinnitetty erityistä huomiota tietojen käsittelyn turvallisuuteen, säilytykseen ja salassapitoon. 

Olemme laatineet omista rekistereistämme rekisteriselosteen ja oman tietosuojaan liittyvän toimintamallin eli Tietosuojaselosteen. Ohjeistamme ja annamme neuvoja asiakasyrityksille ja yhteistyökumppaneille tarvittaessa tietosuoja-asetukseen liittyen.

_______________________________________________________________________________

Suomi.fi korvaa Katso-palvelun

Verohallinto ottaa 1.11.2018 käyttöön Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajien annettava valtuus ennen marraskuuta, jotta yrittäjän veroasioiden hoitaminen sujuu ilman keskeytyksiä, liikkeen- tai ammatinharjoittajan pitää antaa kirjanpitäjälleen Suomi.fi-valtuus.

Lisätietoa verohallinnon sivuilta:

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/verohallinto-ottaa-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-suomi.fi-valtuudet/

_______________________________________________________________________________

Tulorekisteri

on sähköinen tietokanta palkka-, eläke- ja etuustiedoille. Tulorekisteri kokoaa tiedon yhteen ja välittää sen eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille.

Tulorekisteri toteutetaan kaksivaiheisena

  1. Vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot.
  2. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 lähtien ilman siirtymäaikoja.

Lisätietoa verohallinnon sivuilta - https://www.vero.fi/tulorekisteri/

(c)2018, All Rights Reserved