Tärkeitä päivämääriä


Sähköiset oma-aloitteiset veroilmoitukset kk:n 12. päivä

Oma-aloitteisen veron eräpäivä kk:n 12. päivä

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti) kk:n 20. päivä

Ennakkoveron maksupäivä kk:n 23. päivä

Vuosimenettelyn arvonlisäveroilmoitus ja maksun eräpäivä 28.2.

Ennakon täydennysmaksun viimeinen koroton maksupäivä 31.1. mennessä (muut kuin yhteisöt)

Yhteisön lisäennakon maksu ilman huojennettua viivästyskorkoa yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä

Työnantajan vuosi-ilmoitus:

  • Verohallinnolle 31.1.
  • Työeläkeyhtiöille 31.1.
  • Tapaturmavakuutusyhtiöille 31.1.
  • Työttömyysvakuutusrahastolle 31.1.

 Osinkojen vuosi-ilmoitus 31.1.

 Osakaslainojen vuosi-ilmoitus 26.2.

(c)2018, All Rights Reserved