Tärkeitä päivämääriä

Tärkeitä päivämääriä


Sähköiset oma-aloitteiset veroilmoitukset kk:n 12. päivä

Oma-aloitteisen veron eräpäivä kk:n 12. päivä

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti) kk:n 20. päivä Ennakkoveron maksupäivä kk:n 23. päivä

Vuosimenettelyn arvonlisäveroilmoitus ja maksun eräpäivä 28.2.

Ennakon täydennysmaksun viimeinen koroton maksupäivä 31.1. mennessä (muut kuin yhteisöt)

Yhteisön lisäennakon maksu ilman huojennettua viivästyskorkoa yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä

Osinkojen vuosi-ilmoitus 3.2.

Osakaslainojen vuosi-ilmoitus 24.2.
(c)2018, All Rights Reserved